AutoCAD Civil 3D

Το AutoCAD Civil 3D είναι μία πανίσχυρη εφαρμογή σχεδιασμένη για τους μηχανικούς που θέλουν να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Είναι το εργαλείο με το οποίο μπορούν να πραγματοποιούν μελέτες οδοποιίας, τοπογραφίας, υδρολογίας, υδραυλικών έργων καθώς και σύνθετων χωματουργικών διαμορφώσεων, με ταχύτητα και ακρίβεια σε ένα δυναμικό και παραμετρικό περιβάλλον. Δημιουργεί έξυπνες και δυναμικές σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων που σχεδιάζονται, οι οποίες τα ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τις επιμέρους αλλαγές που πραγματοποιούνται στην μελέτη. Περιλαμβάνει εξολοκλήρου το AutoCAD 2018 και την GIS εφαρμογή AutoCAD Map 3D. To AutoCAD Civil 3D περιλαμβάνεται στην σουίτα λογισμικού Architecture Engineering and Construction (AEC) Collection.

ΔΕΙΤΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ 2016, 2017, 2018 

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΟΥ AUTOCAD CIVIL 3D

Μοντελοποίηση Δρόμου

Η διαμόρφωση του μοντέλου του δρόμου στο AutoCAD Civil 3D, μπορεί να πραγματοποιηθεί πλέον με την ταυτόχρονη επεξεργασία της οριζοντιογραφίας, της μηκοτομής και της τυπικής διατομής του δρόμου σε τρία διαφορετικά viewports. Επιπρόσθετα υπάρχει ευελιξία στην δημιουργία σύνθετων διατομών όπου υπάρχουν πολλαπλοί άξονες, όπως συνηθίζεται δηλαδή στην περίπτωση των αυτοκινητοδρόμων με τους παράπλευρους παραδρόμους τους. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να δημιουργείτε «σπαστές» διατομές (υπό γωνία), παρέχοντας εκτεταμένες δυνατότητες μοντελοποίησης.

 

Επιπρόσθετη παραμετροποίηση στον σχεδιασμό του άξονα

Με τις βελτιώσεις στον σχεδιασμό του άξονα ενός δρόμου, υποστηρίζονται καμπύλες πολλών στοιχείων, και προστίθεται παραμετροποίηση-συσχετίσεις κατά μήκος του άξονα, συμπεριλαμβανομένων και των αξόνων που εισάγονται από LandXML αρχεία. Αυτές οι βελτιώσεις επεκτείνονται έως την σχεδίαση και σχετίζονται με την δημιουργία κειμένων (αναγραφών) στα σημείων των διασταυρώσεων και στη μέση των κυκλικών τόξων.

 

 

Μεταφορά προδιαγραφών και Styles μεταξύ σχεδίων

Συνεργαστείτε πιο αποτελεσματικά με τις νέες λειτουργίες που σας βοηθάνε να απλοποιήσετε την κοινή χρήση σχεδίων και προδιαγραφών για το  AutoCAD Civil 3D σε έναν οργανισμό ή μία εταιρία. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν:

  • Την δυνατότητα να αντιγράφετε styles και ρυθμίσεις (settings) από επιλεγμένα σχέδια ή πρότυπα σχεδίων (templates)

  • Καλύτερο έλεγχο επί των styles που αντιγράφονται

  • Την δυνατότητα να κάνετε purge σε ανεπιθύμητα styles ενός σχεδίου

  • Την δυνατότητα να αντικαταστήσετε τα styles αντικειμένων

 

 

Εισαγωγή δικτύων σωλήνων απά GIS εφαρμογές

Απλοποιήθηκε η διαδικασία δημιουργίας έξυπνων αντικειμένων στο AutoCAD Civil 3D. Πιο εύκολα, επιλέγετε, βλέπετε και κάνετε εισαγωγή σημειακών δεδομένων. Δημιουργία έξυπνων 3D δικτύων σωλήνων από δεδομένα που βρίσκονται σε αρχεία μορφές GIS.

 

 

Βελτίωση τρόπου υπολογισμού όγκων

Αυτοματοποιημένη εμφάνιση των όγκων ανά ταμπάνι.

 

 

Νέες φωτορεαλιστικές δυνατότητες

Οπτικοποιήστε ευκολότερα και πιο αποτελεσματικά τα 3D μοντέλα σας στο Google Earth, δημιουργώντας αρχεία 3D DWF, για να βοηθήσουν στην επικοινωνία μεταξύ των τεχνικών της μελέτης και ατόμων που δεν είναι τεχνικοί. Δημιουργήστε ταχύτατη αναπαραγωγή των μοντέλων των δρόμων, χρησιμοποιώντας υλικά που αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία του δρόμου, όπως άσφαλτος, τσιμέντο, χαλίκι, κτλ.

Μετατρέψτε σύνθετα γεωμετρικά μοντέλα οδικού σχεδιασμού σε εντυπωσιακά τρισδιάστατα φωτορεαλιστικά μοντέλα γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά με το σετ εργαλείων Autodesk 3ds Max Design Civil View. Με απλέ και βασιζόμενη σε στυλ λειτουργικότητα, καθώς και με μία εκτενή βιβλιοθήκη από παραμετρικά αντικείμενα και υλικά για το Civil 3D, το Civil View βοηθάει τους οδοποιούς, ακόμα και αυτούς που έχουν ελάχιστες έως μηδενικές γνώσεις γύρω από το λογισμικά Autodesk® 3ds Max® Design, να πετύχουν εκπληκτικά  αποτελέσματα. Το Civil View συνδέεται δυναμικά με τα δεδομένα του AutoCAD Civil 3D και με μερικές άλλες εφαρμογές όπως το Bentley® MXROAD®. Επομένως όταν γίνονται αλλαγές στη μελέτη, ενημερώνεται ταυτόχρονα και το σχέδιο του φωτορεαλισμού, βοηθώντας την παράλληλη ολοκλήρωση και των δύο διαδικασιών, χωρίς απαιτείται να ολοκληρωθεί η μία για να αρχίσει η άλλη.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ AUTOCAD CIVIL 3D 

ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Με το AutoCAD Civil 3D, οι μελέτες οδοποιίας πραγματοποιούνται όχι μόνο στον συντομότερο δυνατά χρόνο, αλλά και με τα ελάχιστα δυνατόν λάθη στο παραδοτέο υλικά, γιατί όλα τα σχέδια είναι πάντα ενημερωμένα σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της μελέτης.

 

Το ψηφιακά μοντέλο του φυσικού εδάφους, οι χαράξεις, οι μηκοτομές, οι τυπικές διατομές, το μοντέλο του δρόμου και οι διατομές του, είναι όλα αντικείμενα με δυναμικές συνδέσεις και αλληλεπιδράσεις. Κάθε αλλαγή σε ένα απά τα στοιχεία της μελέτης επηρεάζει όλα τα αντικείμενα με τα οποία συνδέεται.

 

Επομένως μία αλλαγή στην επιφάνεια του φυσικού εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα την δυναμική αλλαγή της μηκοτομής, του μοντέλου του δρόμου και των επιμέρους διατομών σε πραγματικό χρόνο, έτσι ώστε όλα τα αντίστοιχα σχέδια να είναι πάντα ενημερωμένα.   

AutoCAD Civil 3D 2011 - Odopoiia

 

Άξονας Δρόμου

Στο AutoCAD ένας απλός άξονας δρόμου μπορεί να σχεδιαστεί, αλλά όχι όπως θα τον σχεδίαζε ένας μηχανικός. Κείμενα θα μπορούσαν να σχεδιαστούν, αλλά όχι αυτόματα. Εάν ο άξονας του δρόμου χρειαστεί να τροποποιηθεί, τότε θα πρέπει και όλα επίσης τα συνοδευτικά κείμενα-αναγραφές να επανασχεδιαστούν. Στο AutoCAD Civil 3D όμως, σχεδιάζεται η πολυγωνικέ και ο άξονας του δρόμου, χρησιμοποιώντας ειδικά επιπρόσθετα εργαλεία. Τα κείμενα τοποθετούνται αυτόματα στο σχέδιο και εάν η κλίμακα ή ο προσανατολισμός του σχεδίου αλλάξει, τότε αυτά αναπροσαρμόζονται ανάλογα.

Το AutoCAD Civil 3D βελτιστοποιεί την διαδικασία μελέτης της χάραξης ενός άξονα, συνδέοντας τα προϋπάρχοντα σχέδια με τη μελέτη μίας νέας χάραξης.

Βασικά χαρακτηριστικά:

●  Αυτόματος υπολογισμός και σχεδίαση Διασταυρώσεων μέσω Wizard

●  Δημιουργία δυναμικών αξόνων με αναλυτική παραμετροποίηση

●  Επεξεργασία αξόνων γραφικά αλλά και με τροποποίηση των στοιχείων τους από πίνακα

●  Κατά την μελέτη της χάραξης ενός άξονα, κάποια από τα τμήματά της μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σταθερά, κάποια ως μεταβαλλόμενα και κάποια ως ελεύθερα, βάσει των περιορισμών της μελέτης

●  Προσθήκη προδιαγραφών και κριτηρίων για τον έλεγχο του άξονα βάσει της ταχύτητας μελέτης του δρόμου

●  Προσθήκη προδιαγραφών και αναλυτικός προσδιορισμός των επικλήσεων του άξονα

●  Αυτόματη ενημέρωση γεωμετρίας, αναγραφών και πινάκων κάθε φορά που αλλάζει κάποιο στοιχείο της μελέτης

●  Περιήγηση κατά μήκος του δρόμου που σχεδιάστηκε, βάσει καθοριζόμενης ταχύτητας και με την δυνατότητα τοποθέτησης εμποδίου μπροστά μας σε συγκεκριμένη απόσταση για έλεγχο της ορατότητας. 

AutoCAD Civil 3D 2011 - Axonas Dromou

  

Μηκοτομές και Διατομές

Το AutoCAD Civil 3D χρησιμοποιεί τον άξονα που χαράχθηκε για τον δρόμο και την επιφάνεια του φυσικού εδάφους, για να δημιουργήσει την μηκοτομή και να πραγματοποιήσει αυτόματα την σχεδίασή της. Εάν ο άξονας του δρόμου, ή η επιφάνεια του εδάφους αλλάξουν, αυτές οι αλλαγές εμφανίζονται σε πραγματικά χρόνο στην σχεδιασμένη μηκοτομή. Δηλαδή η μηκοτομή και όλα της τα στοιχεία ενημερώνονται δυναμικά.

Δειγματοληψία διατομών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε σημείο του άξονα, γιατί τόσο το μοντέλο του δρόμου άσο και του φυσικού εδάφους είναι ενιαία.

Αλλαγή μίας διατομές συνεπάγεται ακαριαία ενημέρωση όλων των αναγραφών, των πινάκων αλλά και της ίδιας της οριζοντιογραφίας.

Βασικά χαρακτηριστικά μηκοτομών:

●  Υπέρθεση μηκοτομών μεταξύ διαφορετικών χαράξεων

●  Δημιουργία και επεξεργασία μηκοτομών γραφικά, αλλά και με εισαγωγή στοιχείων σε πίνακες

●  Δημιουργία τελικές διαμόρφωσης με δυναμική απεικόνιση αναγραφών και έλεγχο βάσει παραμετρικών προδιαγραφών

●  Προσθήκη προδιαγραφών και κριτηρίων για τον έλεγχο ορθότητας της σχεδιαζόμενης ερυθράς

●  Ενημέρωση αναγραφών βάσει κλίμακας ή αλλαγών στη χάραξη, ή τις επιφάνειες

 

Βασικά χαρακτηριστικά διατομών:

●  Δημιουργία δυναμικών διατομών από πολλαπλές επιφάνειες. Κάθε αλλαγή στην επιφάνεια του εδάφους, τον άξονα και την μηκοτομή ενημερώνει τις σχεδιασμένες διατομές

●  Ομαδοποίηση σειράς διατομών

● Επιλογή διατομών σε συγκεκριμένες θέσεις που επιλέγει ο μελετητές, έ και αυτόματα βάσει μίας καθοριζόμενης από τον μελετητή απόστασης κατά μήκος του άξονα της χάραξης (π.χ. ανά 20m)

●  Δημιουργία μεμονωμένων εκτυπώσεων διατομών, ή αυτοματοποιημένων πινακίδων

●  Εμφάνιση πινάκων υπολογισμού χωματισμών ανά διατομή

●  Ενσωμάτωση δυναμικών στοιχείων του σχεδιασμού από το παραγόμενο μοντέλο  

AutoCAD Civil 3D 2011 - Mikotomes

Round Abouts

Το AutoCAD Civil 3D έχει ένα πλήρες και αυτοματοποιημένο wizard για τον σχεδιασμό και την τελική μορφοποίηση Round Abouts. Δημιουργεί όλη την οριζοντιογραφική απεικόνιση του Round About, μέχρι ακόμα και την σήμανση που απαιτείται.   

 

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Το AutoCAD Civil 3D έχει την δυνατότητα απευθείας εισαγωγές στοιχείων από τοπογραφικά όργανα και καταγραφικά, μέσω της εφαρμογές Survey Data Collection Link, τα οποία αξιοποιεί για να υπολογίσει οδεύσεις με την μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων και να υλοποιήσει την τελικέ σχεδίαση των σημείων μέσα στο σχέδιο. 

 

Διαθέτει επίσης ειδικά εργαλεία απόδοσης, έτσι ώστε μία αλλαγή στις στάσεις μίας όδευσης, να έχει σαν αποτέλεσμα και την αυτόματη προσαρμογή του σχεδίου που σχετίζεται με τα σημεία που έχουν αποτυπωθεί από τις στάσεις αυτές. Αυτά σημαίνει άτι η απόδοση μπορεί να ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή χωρίς απαραίτητα να έχει γίνει η τελικέ επίλυση του δικτύου ή της όδευσης. ¼ταν αυτέ ολοκληρωθεί, τότε αυτόματα το σχέδιο που θα έχει δημιουργηθεί θα προσαρμοστεί ανάλογα.

 

Η τροποποίησης των στοιχείων των μετρήσεων (γωνίες, αποστάσεις, όψη στόχων, κτλ.) γίνεται δυναμικά μέσα σε ένα εύχρηστο περιβάλλον. Η τοπογραφικές επιλύσεις και η τοπογραφικέ σχεδίαση στο AutoCAD Civil 3D είναι πιο αυτοματοποιημένες από ποτέ.

AutoCAD Civil 3D - Topografia 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Ένα από τα ισχυρότερα σημεία του AutoCAD Civil 3D είναι η δημιουργία και η επεξεργασία ψηφιακών μοντέλων εδάφους, το οποίο συνδυαζόμενο με το ειδικά εργαλείο για μελέτη και διαμόρφωση σύνθετων πρανών, το καθιστά απαραίτητο σε όλους τους μηχανικούς oι οποίοι ασχολούνται με έργα και μελέτες που αφορούν φράγματα, λιμνοδεξαμενές, ταμπάνια, αναχώματα, ράμπες και γενικότερα έργα που αφορούν χωματουργικές εργασίες και διαμορφώσεις.  

 

Βασικά χαρακτηριστικά επιφανειών:

● Δημιουργία επιφανειών από πολλά και διαφορετικά δεδομένα (Ψηφιοποιημένες ισουψείς καμπύλες, γραμμές, σημεία, 3D faces, polyface, blocks, αρχεία ASCII με σημεία, breaklines, boundaries).

● Δημιουργία θεματικών απεικονίσεων (δισδιάστατων και τρισδιάστατων), ισουψών καμπύλων, διαγράμματος κλίσεων, διευθύνσεων κλίσεως, λεκανών απορροές και πολλά άλλα, με παραμετρικά σύμβολα και αναγραφές.

● Δυναμική επεξεργασία επιφανειών

● Σύνθεση-ενοποίηση δύο διαφορετικών επιφανειών σε μία επιφάνεια

● Υπερύψωση ή υποβιβασμός μίας επιφάνειας

● Εξομάλυνση επιφάνειας 

● Υπολογισμός και σχεδίαση υδροκριτών 

● Υπολογισμός όγκου χωματουργικών μεταξύ δύο επιφανειών

● Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για κάθε επιφάνεια, καθώς και δισδιάστατο ή τρισδιάστατο εμβαδόν

● Δημιουργία διαγράμματος κίνησης γαιών και μεθοδολογίες για την προτεινόμενη βελτιστοποίησή του

 

Διαμορφώσεις εδάφους

● Ομαδοποίηση διαφορετικών χωματουργικών έργων για ενιαία αντιμετώπιση και δυναμικά υπολογισμό του συνόλου των χωματισμών που προκύπτουν σε σχέση με το υφιστάμενο έδαφος, για επίλυση σύνθετων προβλημάτων διαμόρφωσης

● Αυτόματη και δυναμική εύρεση πρανών που σχεδιάζονται για τον υπολογισμό και την υλοποίηση σύνθετων χωματουργικών έργων

●  Ισοζύγιο επιχωμάτων  εκχωμάτων ανά περιοχή ή για το σύνολο του έργου

● Εργαλεία διαμόρφωσης του εδάφους και δημιουργίες κατασκευών για μελέτες που αφορούν την διαμόρφωση μεγάλων εκτάσεων, τον σχεδιασμό φραγμάτων κτλ.

AutoCAD Civil 3D - Χωματουργικά

 

ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΑ

●  Δημιουργία γεωτεμαχίων από αντικείμενα του AutoCAD

●  Εργαλεία για την αυτόματη διανομή γεωτεμαχίων τηρώντας εμβαδόν, πρόσωπο ή καθετότητα

● Τα γεωτεμάχια χωρίς την παρέμβαση του χρήστη είναι πάντα τοπολογικά ορθά (δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν περιοχές που ανήκουν σε δύο γεωτεμάχια, ή περιοχές που δεν έχουν διανεμηθεί) 

●  Δυναμική αναγραφή αριθμού γεωτεμαχίου, εμβαδού, μηκών και αζιμούθιων των πλευρών, συντεταγμένων των κορυφών και διαφόρων συμβόλων, ανάλογα με την επιλεγμένη κλίμακα του σχεδίου. 

AutoCAD Civil 3D - Γεωτεμάχια

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

Μελέτη-Σχεδίαση Δικτύων Ύδρευσης-Αποχέτευσης 

Μελέτη και σχεδίαση δικτύων ακαθάρτων και όμβριων δυναμικά σε αλληλεπίδραση με το υπόλοιπο σύστημα (επιφάνεια, χάραξη). Οι αλλαγές γίνονται τόσο γραφικά άσο και με  πληκτρολόγηση των παραμέτρων σχεδιασμού. Όλοι οι αγωγοί που σχεδιάζονται είναι πλήρως συνυφασμένοι με τα υπόλοιπα δεδομένα του μοντέλου που έχουν δημιουργηθεί στο AutoCAD Civil 3D. Για παράδειγμα το δίκτυο ομβρίων είναι άμεσα συνδεδεμένο με την χάραξη του άξονα ενός δρόμου. 

Μπορεί αυτόματα να εμφανιστούν οι αγωγοί στην μηκοτομή και στις διατομές ενός δρόμου. Οποιαδήποτε αλλαγή στο δίκτυο των αγωγών έχει σαν αποτέλεσμα την αυτόματη και δυναμική ενημέρωση των σχεδίων της μηκοτομές και των διατομών του δρόμου. Είναι μία εύχρηστη διαδικασία καλά ενσωματωμένη μέσα στο περιβάλλον του AutoCAD Civil 3D που σας βοηθάει να επικεντρώνεστε στην μελέτη και να μην χάνεται χρήσιμο χρόνο στην σχεδίαση.

 

Για την υλοποίηση των υδραυλικών και οι υδρολογικών υπολογισμών μαζί με το Civil 3D εγκαθίστανται παράλληλα και οι εφαρμογές:

● Hydraflow Expreί Extension 

● Hydraflow Hydrographs Extension

● Hydraflow Storm Sewers Extension

Οι οποίες είναι ανεξάρτητες εφαρμογές που μέσω των οποίων μπορούν να γίνουν οι απαραίτητοι υπολογισμοί. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγές και εξαγωγές δεδομένων από το AutoCAD Civil 3D σε HEC - RAS. 

AutoCAD Civil 3D - Υδραυλικά