Υπηρεσίες Τεχνικής Σχεδίασης

Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικής σχεδίασης 2D και 3D, σε τεχνικά γραφεία και εταιρείες που ο χρόνος παράδοσης είναι πιεστικός

Έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία γύρω από το λογισμικό της Autodesk, παρέχουμε υπηρεσίες σχεδίασης και μελέτης σε τεχνικά γραφεία και εταιρείες που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της μελέτης ή του έργου που έχουν αναλάβει χρησιμοποιώντας εξωτερικούς συνεργάτες.