Εκπαίδευση

Η μεγάλη μας εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, η πολύ καλή γνώση του λογισμικού, αλλά και του τρόπου που δουλεύουν τα τεχνικά γραφεία, μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε εκπαιδεύσεις υψηλού επιπέδου στο λογισμικό AutoCAD και το AutoCAD Civil 3D - Map 3D.

Η μεγάλη μας εμπειρία στον λογισμικό της Autodesk και στην εκπαιδευτική διαδικασία γύρω από αυτό, μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες εκπαιδεύσεις σε αντικείμενα που αφορούν τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη.

Το πρόγραμμα των εκπαιδεύσεων καθορίζεται σε συνεργασία με τον ενδιαφερόμενο και προσαρμόζεται στα είδη των σχεδίων και των μελετών με τα οποία ασχολείται. Έτσι οι εκπαιδεύσεις μας γίνονται πιο ουσιαστικές, πιο ενδιαφέρουσες και επιλύουν προβλήματα στις διαδικασίες που χρησιμοποιεί μία εταιρεία, ή ένα γραφείο προκειμένου να φέρει σε πέρας μία μελέτη, ή ένα έργο και δεν εστιάζονται στην απλή επεξήγηση εντολών και λειτουργιών. Δηλαδή μέσα από την εκπαίδευση καθορίζονται και οι βέλτιστες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να επιτευχθεί η μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του λογισμικού.