Λογισμικό Δημοσίων Έργων

Θέλετε να ξέρετε το κόστος των έργων σας και να βελτιώσετε την πορεία της επιχείρησής σας ;
Το ERGO-Finances είναι η σύγχρονη εφαρμογή εξωλογιστικής οικονομικής παρακολούθησης των έργων και της εταιρίας σας. Παρακολουθήστε Τιμολόγια, Εισπράξεις, Πληρωμές, Αξιόγραφα, Μισθοδοσία, Μηχανήματα, ΕΚΚΟ, ΙΚΑ, Πελάτες, Προμηθευτές, Υπεργολάβους, Συνεταίρους, Εταιρίες και έργα ώστε να έχετε πλήρη εποπτεία των οικονομικών συναλλαγών και του κόστους των έργων σας.