Το Autodesk Annual Desktop Subscription, ή αλλιώς η ετήσια ενοικίαση του λογισμικού της Autodesk, είναι η νέα εποχή στην προμήθεια και την χρήση του λογισμικού.

Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και πληρώστε για λογισμικό μόνο όταν το χρειάζεστε (pay-as-you-go).

Το Autodesk Annual Desktop Subscription σας δίνει πρόσβαση στο λογισμικό της Autodesk, και έχετε την πλήρη έκδοση του λογισμικού, αλλά με μια πιο ευέλικτη οικονομικά προσέγγιση, αφού πληρώνετε για το λογισμικό μόνο όταν το χρειάζεστε. Αυτό σας δίνει την δυνατότητα να διαχειριστείτε καλύτερα τον προϋπολογισμό σας και να τον μειώνετε, ή να τον αυξάνετε ανάλογα με τις ανάγκες σας.

 

Pay-as-you-go access

Whether your projects are temporary or ongoing, you can keep software costs manageable and predictable. Pay only for the access you need, without an up-front investment or long-term commitment

 

Scalable licensing

Companies grow. Projects expand. Employees don’t stay in one place. Be prepared for whatever changes come your way with licensing that scales to meet your organization’s needs.

 

Up-to-date software

Stay competitive with the latest Autodesk technology. Get the most up-to-date software releases with the level of technical support you need. Stay current with newsletters and communications for subscribers.

 

Additional cloud and software services

Work smarter without tying up your desktop. Get access to additional services in the cloud, such as faster rendering and visualization capabilities, collaboration tools, and secure storage.*